Frisörutbildning

Föregående
Nästa

Utbildningsinformation

Intresserad av att gå en frisörutbildning efter gymnasiet? Du har kanske alltid sett dig som en frisör, men aldrig fått möjligheten? Det gäller såväl dam som herr frisör.
Hair Academys eftergymnasiala frisörutbildningar i Kalmar är godkända av Sveriges Frisörföretagare och Handels, vilket innebär att du får tillgodoräkna dig utbildningen och den ger dig rätt kunskaper för yrket och kompetens till gesällbreven inom yrket. 
Frisörutbildningar är på 1500 timmar. 
Vi anpassar våra frisörutbildningar utefter elevgruppen samt den enskilde elevens behov och förutsättningar. Utbildningen utgår från Pivot Points undervisningsmaterial och vi väver in teorin i det praktiska arbetet.  

Du är i skolan 3 – 4 dagar i vecka och resten genomförs på distans.

Utbildning till frisör – Detta ingår

Allt utbildningsmaterial ingår i utbildningen, såsom böcker, LAB- internetbaserat system, arbetshuvuden och verktyg.  Delprovsavgiften ingår ej i utbildningen

Under skolåret tränar du både på modeller och kunder i vår skolsalong. På så sätt får du god erfarenhet av kundkontakt samt kassa- och bokningsvana. Alla våra bokningar sker i ett datoriserat bokningssystem. 

Du har praktik på salong under året på  1 dag / vecka i  20 veckor.  Praktikplatsen ordnar du själv.

Kunniga lärare

Våra lärare utför demonstrationer för att presentera olika tekniker. Vi bjuder även in externa konsulter för inspiration och fördjupad kunskap. Under utbildningstiden har du praktik vid flera olika tillfällen. Själva utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen är skolåret och andra delen (1v) är en uppföljning under en vecka som du blir kallad till innan det är dags för gesällen. 

Skolåret består av två delar där varje del avslutas med både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Under hela utbildningen genomförs kontinuerligt bedömningar av dina olika arbeten, vilka sedan ligger till grund för dina betyg. Möjlighet till muntliga prov finns. 

En viktig del i yrket är att ha produktkunskap om både förbrukningsmaterial och försäljningsvaror till konsument och därför ingår också träning i säljteknik. 

I slutet av ditt skolår har  du  möjlighet att  genomför ett deltidsprov som krävs för att du, efter skolåret, ska kunna gå vidare i din fortsatta utbildning till godkänd frisör. Delprovet anmäler du dig själv till. Provet  bedöms av Examinatorer från SFF´s utbildningsnämnd  och sker på särskilda platser i landet. Det ingår ej i utbildningen men vi hjälper dig hela vägen dit.

Godkänd frisör

Du godkänds genom att närvara minst 90% av utbildningstiden och har minst godkänt på de teoretiska proven och de kontinuerliga bedömningarna som görs under hela utbildningen. 

Efter avslutat skolår får du ett diplom och intyg som bevis på dina kunskaper samt ett samlat betygsdokument på dina kunskaper. 

Under din traineetid erbjuds du kontakt med skolans mentor vilken du kan vända dig till under hela din traineeperiod med frågor rörande yrket och kommande gesällprov.
Under skolåret tränar du både på modeller och kunder i vår skolsalong. På så sätt får du god erfarenhet av kundkontakt samt kassa- och bokningsvana. Alla våra bokningar sker i ett datoriserat bokningssystem. 

Priser - Frisörutbildning

Nästa utbildning start 

Måndag den 8 Augusti 2022

Allt material och verktyg ingår i utbildningen.

Frisörutbildning helfart
10 - 6 platser

Utbildningen är på 1500 timmar under 10 månader  

Pris 125 625
90% närvaro krävs för godkänd utbildning.

Utbildningen är ej CSN berättigad

Hjälp med Finansiering?

Tack vare ett samarbete med wasa kredit kan man som elev få fördelaktig hjälp med finansiering

Kontakta oss